Kansankirjoittaja

Kansankirjoittajilla tarkoitetaan kirjoitustaitoisia kansanihmisiä, jotka käyttivät taitoaan aktiivisesti.

Kansanihmisillä tarkoitetaan ruumiillisella työllä itseään elättäneitä henkilöitä, jotka eivät kuuluneet säätyläisiin.