Herännäisyys eli körttiläinen herätysliike

Herännäisyys eli körttiläinen herätysliike sai alkunsa kansanherätyksistä Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla 1700–1800-lukujen taitteessa. Paavo Ruotsalaisesta tuli Savon heräysten keskushahmo, ja osin hänen ansiostaan Savon ja Pohjanmaan herätykset yhdistyivät 1830-luvulla.