Suomenmielinen sivistyneistö

Suomenmielinen sivistyneistö syntyi, kun osa ruotsinkielisistä säätyläisistä vaihtoi kielensä ruotsista suomeen ja toisaalta kun suomenkielisestä kansasta nousi henkilöitä korkeampaan yhteiskunnalliseen asemaan koulutuksen kautta. Suomenmieliseen sivistyneistöön kuuluneet halusivat parantaa suomen kielen ja suomenkielisen kansan asemaa Suomessa. He perustivat esimerkiksi suomenkielisiä sanomalehtiä ja oppilaitoksia, julkaisivat suomenkielisiä kirjoja ja vahvistivat suomen kielen asemaa hallinnossa ja yliopistossa.