Kotivävy

Miestä joka muutti puolisonsa kotitaloon isännäksi kutsuttiin kotivävyksi. Kotivävyn saaminen taloon oli tärkeää, jos talon omista pojista ei ollut saatavissa uutta isäntää.