1.

Lue teksti Allakat ja asiakirjat ja tee tehtävät.

a) Mihin tarkoituksiin kirjoitustaitoa on sen alkuvaiheissa käytetty?
b) Pohdi, miksi monet varhaisimmista kansanihmisten muistiinpanoista ovat löytyneet juuri almanakoista.
2. Tutki kuvaa Petter Wäänäsen kalukirjoituksesta 1700-luvulta.

a) Etsi ja merkitse kuvasta seuraavat yksityiskohdat:

1) Kalukirjoituksen arvokkaimmaksi arvioidut tuotteet
2) Omasta mielestäsi kiinnostavin yksityiskohta kalukirjoituksessa.

b) Pohdi, mitä kyseiset asiat kertovat elämästä 1700-luvulla.

Kuva: SKS KIA.

1
2
1.
2.
3.

Lue teksti Heikki Yrjänänpoika Pukista ja tee tehtävät.

a) Mihin tarkoituksiin Pukki tarvitsi kirjoitustaitoa?
b) Miksi Pukin muistivihko on erityinen dokumentti?
4.

Tutki kuvaa Vähästäkyröstä.

a) Mitkä asiat kuvassa kiinnittävät huomiosi?
b) Etsi internetin kuvahauilla nykykuvia Vähänkyrön jokimaisemasta ja vertaa niitä ylläolevaan kuvaan. Mitä huomioita teet?
c) Pohdi, miksi monet vanhat asuinpaikat on rakennettu jokien ja muiden vesistöjen äärelle.
5.
a) Onko käsikirjoituksen tekstiä helppo vai vaikea ymmärtää? Miksi?
b) Vertaa tekstin puhtaaksikirjoitusta sen nykysuomennokseen. Millä tavoilla Pukin kirjoitus poikkeaa nykyisestä suomen kielestä?
6.

1600-luvulla maksuna annettiin usein muutakin kuin rahaa.

Selvitä, mitkä tuotteet vaihtoivat Pukin muistiinpanojen mukaan omistajaa hevoskaupan yhteydessä.
7. Tutki oheisia katkelmia Heikki Yrjänänpoika Pukin muistivihosta.

wona 1672
Niin oti pertu hakoi multa
1 h+vois+n ia se h+voin+n
maxoi 16 talaria

wona 1679
Oli Laihian mi+s m+itän cäräiäs
caipai S+n v+nhe+n hinta jonga
Sota väci v+i ia tuomitin
1 äyri taloilta ia Lauta mih+
canoi paicanansa cucin
ia minä n+ vastanotin
Simuna ercin poica 15 äyriä
tomas cl+m+tin poica 11 äyriä
Simuna Jacoin poica 11 äyriä
anti matin poica 8 äyriä
elias Simunanpoica 10 äyriä
anti Jacoin poica 12 äyriä
martti matin poica 12 äyriä
Sipoi yriänän poica 14
Jacoi martin poica 10
lasi mic+lin poica 6
h+ici yriänän poica 10 äyriä.

[Liittynee edeltävään vuotta 1672 käsittelevään tekstiin:]

ia sitä [hevosta] vastan ol+n minä
sanu 3 talaria raha
ia 7 cymentä l+vyä tuhia
ia 2 lamphan naca
ia n+ maxoi 3 marca
ia 2 Criniä olcia ia Crini maxoi
toin+n 5 marca ia toin+n
maxoi 1 talarin

wona 1673
nin minä sain 1 tynyrin
oria
Suma 3 talaria ia 23 äyriä
ia n+ raha minä anoin Marti
Laurin poian vaimol+n
ia s+ oli ensimäin+n
sunun taci jälcin pyhä
mi+st+n päivän

wona 1677
nin minä pan+n muistoxi
cuinka monta ciria minä on
postin panu jälcin Simunan
vaimon cuol+man
1 ensimäis+n cirioti h+ici nil+ks+n
poica Siloin cuin calu ylhä catotin
nin tois+n cirioti tuori matin poica
nin colmanen tas cirioti heici
h+ici nil+ks+n poica
n+liän+n cirioti marcus mason
vit+n+n cirioti paim+n+n Jacon
poica ia wona 1678
nin cut+n+n cirioti h+ici nil+ks+n
poica Siloin cuin minä jacokir
ian lähtätin ia posti raha
minä anoin puol+n caht+xata
marca ia s+ oli toisna päivänä
jälcin joululopun
ia paprista minä anoin 8 äyriä
ia s+its+mn+n cirioiti
tuori matin poica
ia 8 cirioti heici nil+ks+n poica
ia s+ oli mic+lin päivänä

a) Etsi tekstistä kaikki ihmisten nimet.
b) Tiedätkö tai tunnetko samannimisiä henkilöitä nykyään?
c) Valitse yksi tekstissä mainittu nimi ja selvitä internetin avulla sen taustaa ja merkityksiä.
8.

Ihmiset käyttävät kirjoittamista muistinsa tukena.

Pohdi, millaiset asiat olivat tärkeitä Heikki Yrjänänpoika Pukille, Mikko Tuomaanpoika Seppälälle ja Mikko Mikonpoika Seppälälle? Mitä he halusivat muistaa ja miksi?
9.

Mihin sinä käytät kirjoittamista? Mitä tapahtuisi tai miten elämäsi muuttuisi, jos olisit kirjoittamatta

a) viikon
b) kuukauden
c) vuoden?
10.

Lue Mikko Tuomaanpojan almanakkaansa merkitsemä mukaelma Jaakko Juteinin runosta ”Talon-pojan Laulu”.

Laadi runosta nykykielinen versio. Voi muuttaa myös sanoja ja sisältöä nykykulttuuriin sopivaksi.
11.

Almanakat, kalenterit ja lukujärjestykset ovat tarpeellisia muistin tukena myös nykyään.

a) Onko sinulla käytössäsi kalenteri tai jokin vastaava? Millaisia asioita kirjaat siihen?
b) Pohdi, mitä asioita merkinnöistäsi voidaan päätellä sadan vuoden kuluttua.
12.

Seppälän suvun almanakkavyön täydentämiseen osallistui useampi sukupolvi. Katso kuvaa almanakkavyöstä ja tee tehtävät.
Kuva: Seppälän perheen almanakkavyö, Tikanojan taidekoti. Yksityiskokoelma. Kuvaaja: Milla Eräsaari SKS

a) Millainen merkitys almanakkavyöllä on kenties ollut Seppälän suvulle?
b) Onko sinun kotonasi esineitä, jotka ovat peritytyneet edellisiltä sukupolvilta. Mitä?
c) Millaisia tarinoita esineisiin liittyy?
d) Minkä esineen haluaisit itse antaa perinnöksi jälkipolville? Perustele.