Antti Kankaan kirje äidilleen Sofialle.

Tutustu kansankirjoittajaan:

Tee tehtäviä:

Avaa tästä

Bohjois Ameriigasta

1882 toukokun 29 paiva

Rakas Äitini
Sofija Kangas

Täsä lähestyn teitä mutamala
la sanalla tämän kuallen väli
kapalen kautta koska Walta mer-
en kuahuvat allot estävät meirän
susanaiset puhet nin puhelk
on [puhelkoon] tämä paperin palanen ninku
susanain ja minä puhelen teille
kaikella nöyryrellä ja kunnioituk=
sella ja jlmoitan että minä
olen sanu nauttia hyvää Ruumin
terveyttä täälä Wiaralla maalla
ja soisin teiränkin savan
Nauttia vanhoilla päivillänne samaa herran kallis=
ta Armo lahjaa siälä kallisa
synnyin maasa eli kylm=
äsä pohjolasa ja minä
pyrän teitä kaikella nöyryr=
ellä että te tekisitte nin

Avaa tästä

Nin hyvin ja ette minun
tähteni untanne häirittisi
ja minua sureisi sillä
se on Aivan turha
ja te satatte jtsenne sillä
ennen aikaisen kualeman joka
olis minulle kovin suruinen sanoma
ja kun ei minulta tälä mitän
puutu nin minua ei pirä sureman
ja ny minä ilmoitan että
meille tuloo suamalainen
Bappi 3 kuukaureksi ja sarnaa
Aina kun tilaisus myärin anta
ja viälä sanon Äiti teille
että ei minulle trenkä tehrä
vatetta sillä ne ovat tälä
halpoja ostaa ja sitä ei tiärä
koska minä tulen suamen
sillä ei minun ole sinne
Wiälä ollu jkävä ja kun
ei minulla siälä ole mitän
nin mitä minä siälä ten

ja tälä on minulla hyvä
Ruaka ja hyvät yö korterit

Avaa tästä

ja Rahaa on Aina tarpeksi
nin ei yksinäinen miäs
muta tarvitte
näin on tähän saak=
ka ollu mutta tule Waisus
on tiätämätöin nin siälä
kun täläkin ja jos herra
tervennä eli terveytta minulle
Lainaa etenkin päin nin
minä voin - - tälä hyvin
mutta sureta [surra] ei tiärä sitä
päivää enenpä kun kiittäkkän
jota ei ole nähny ja minä
panen Raha kolio [kotio] jonsen [jos en]
minä mene eremmä mutta
ei sitä pirä orottaman Ruveta
kyllä minä siitä ereltä päin
panen selvän tiaron koska
Raha kirja lähte enkä
minä pane jttiäni Rahat=
tomaksi Wiaralla maalla
sillä sitä ei tiärä koska
tule semmonen tuma
että Reissaa mihinkä

Avaa tästä

hyvänsä eli mihnä lulee
hyvä palkkaa savansa
ja viälä jlmoitan
että tällä paikalla
on Ruaka tyristyny että
maksaa 20 suamen mark-
ka Wiikon Ruaka min
olen tumannu että minä
menen Wiälä kin eremma
onniani koittaman ja laviam-
min mailmaa katseleman
sillä en min ole vasta kun
Ameriikan porstuas Waikka
on tähänki Ny orkista 126
suomen penin kulmaa ja viälä
pyrän teitä sanoman minun
Weljillenni tuhannet lerve
set ja heirän Waimoillensa
ja lapsillensa ei ny muta kuin
hyvästi ja monet tuhannet
kiitokse Äiti kullalle joka
on minun hellästi ylös
kasvattanu ja hoitanu tämän
kirjan kyhäili konearttin
kaupungis Boikanne Antti Ka=
ngas
 

Antti Kankaan kirje veljelleen Wilhelmille. Puhtaaksikirjoituksessa kirjettä on lyhennetty. Tehtävät perustuvat puhtaaksikirjoitukseen.

Avaa tästä

Amerikasta     p helmi kuun

Veljeni Wilheni Kangas
satuani siältä pohjolasta kirjen nin se sai minunkin Tarttuman kynan ja lausuman Äirilleni ja kaikille velileni tuhannet terveise ja heiran emänilen emänlle emännille ja heiran lapsillensa ja kiitan teitä entisistä vaivoista jota minusa näitte minulla ei ole piänintäkän jkävä sinne kylmän pohjolan sillä Täla on nin hyvä minun olla että ei te sitä usko vaikka minä siitä jotakin kertoisinkin viälä tälä on tavallinen suamen syys jlma mutta kun on selkiä eika tuule niin on tavllinen suome kesä      torpan kustaa kule [kuule] mitä minä sinulle sanon ei täälä lapiolla kullaa läjähän luora tälä on nainen [naineen = naimisissa olevan] miähen paha olla siitä syystä että niitä Rasitta koto murhet täälä on paljo talon jsäntiä etta minä tunnen heirän

Avaa tästä

kohtalonsa mutta te [tee] itte mitäs tahrot [- -] hyvastti tällä kertaa kustaa     hyvääpäivää matintuvan jussi ja Ruspakan A Antti teitä katsoisin soveliajksi jos jtte tykkättä ja keväälla lähtiä ja panna minulle kirjen jos tuletta että mina saisin tiaron siitä ja nationa liniAa valttämätä tulla olenpa kaunisa kammarisa taa[s] kyliksi kynally hyvasti ia voika hyvin sitä toivottaa A Antti kangas

Avaa tästä

vielä minä sanon veljen että minulla on ollut hyvät päivät tälä Ures mailmas tähän Asti ja jos terveys piisaa nin pisa etenkin päin hyvää olua     viälä Ruspakan Antt Antile jotakin muistakkos kun oltin nurmon perällä Rauta tiällä ja maattin Rihi Raresa[?] mutta eitäälä ninoo [niin ole] minulla ja kaikilla Rauta tiän miähillä on koriat kamarit mutta en minä ketän tänne hukuttele [houkuttele] sillä toisen onnia eitiärä tarkaillensa märitellä hyvästi kainaseni [kaimaseni] ja sano paljo terveisiä veljellesi ja sille minun juona [juoma] toverilleni salomon Ruspakalle [- -]

Avaa tästä

[- -] mutta kun kunnarin jukka olis sure [tarkoittaako englannin sure = varma?] nin minä laittaisin sen tänne siältä köyhän vanhenpansa tyköä onniansa koittaman [- -] ei muta kuin paljo terveisiä kaikille tutaville ja hyväli
       Antti kangas

Antti Kankaan kirjeet sijaitsevat Siirtolaisuusinstituutin arkistossa Turussa. Voit selata kirjeitä Finnassa.