Tutustu kansankirjoittajaan:

Tee tehtäviä:

Kuuntele Murheweisu.

Avaa tästä

Murheweisu
suuresta ihmisjoukon surmasta merellä
Helsingin lähellä
höyrylaiwain
Ajaxin ja Runebergin
yhteentörmäyksessä
yöllä elokuun 8 päiwää wastaan
wuonna 1892

Avaa tästä

1. Hywästi synnyinmaaani
Suloinen Suomeni
Näin merellä hautani
Aalloista aukeni.

2. Ken löytäis teistä tiensä
Wiel’ maita matkustaan
Niin lohduttakaat niitä
Kun jäiwät wartoomaan.

3. Näin kieli kuolewainen
Näin sydän sortuwa
Maailmasta muuttawainen
kuultiin korottawan.

4. Jäähywäis huutoansa
Aalloissa uidessa
Ahtolaan uupuissansa
Wellamon wallassa.

Avaa tästä

5. Kun äkki arwaamatta
Laiwansa laskeui
Pois jalkojensa alta
Ja wetehen waipui.

6. Porwoosta palatessa
Taas hauskaan Helsinkiin
Ett’ omaisten seuroissa
Taas yhdes’ oltaisiin.

7. Waan ah woi toiwot pettyi
Ja murhe näytelmäs
Nuo hauskat huwit kääntyi
Ja huudoks’ hirweäks’

9. Ken suulla sanoo saattaa
Ken kielin kertoa
Tuon kauhun katkeruutta
Ja tuskan tuimuutta.

9. Ihmistä lähes sata
On aaltoin wallassa
Kun wiimes woimallansa
Rukoilee armoa.

Avaa tästä

10. Kun apu heiltä puuttuu
Ja waipuu woimansa
He iäisyyteen muuttuu
Aaltojen uhrina.

11. Ne ihmiskorwat kankeet
Ol’ huutoo huomaamaan
Kun lähell’ owat olleet
Ja syypäät surmahan.

12. Ei itse ehdollansa
Wainajat waipuneet
Waan wastaan tullessansa
Sen toiset tehneheet.

13. Ryntäsi Runebergi
Höyryineen hirweesti
Ajaksi laiwan [Ajax-laivan] kylki
Niin meni murskaksi.

14. Ah rakkaat ystäwämme
Hätämme huomakkaat
Ja tähden Jumalamme
Apua antakaat.

Avaa tästä

15. Armoo anomme wielä
Ah kristi weljemme
Ettei sais surma niellä
Meit’ edessä silmäinne

16. Näin lapsukaiset lauloi
huusi itkein isätkin
Äiti kun lasta kantoi
Weli ja sisarkin.

17. Aalloissa uidessansa
Kuoleman kidassa
Rukoilee korwiansa
Aukaiseen armosta.

18. Waan katteinilla [kapteenilla] kankeet
On korwat kuulemaan
Ei apua antaneet
Runebergist’ ajallaan.

19. Niin yli puolen sadan
Ihmistä upposi
Näin jättäen maailman
Armosta äkisti.

Avaa tästä

20. Nyt orpolapset laulaa
Walitus wirsiä
Ja katkerasti kaipaa
Lesket kumppania.

21. Kauhistaa kowin kansaa
Tuo suuri surkeus
Miks tapahtua taitaa
Tuollainen tapaus.

22. Kun walkeen liekit loistaa
Jo kaukaa kirkkaana
Ja singaalia soittaa
Myös laki waroittaa.

23. Onko siis korwat kankeet
Lain käskyä kuulemaan
Woisiko ehdon aikeet
Näin julmat ollakkaan

24. Ei enää pitkä siittä
Matkansa ollutkaan
Neljä kilometriä
Rakkaaseen rantaan waan.

Avaa tästä

25. Puolet waan pääsi tuskin
Tuon surun sanomaa
Ilmoittaan Helsinkihin
Murheista muistoaan.

Frans August Kaseliuksen arkkiveisu löytyy osoitteesta http://www.tampere.fi/kirjasto/digiaineisto/arkkiveisut/maalliset/kaseli....