Aukeama Mikko Tuomaanpoika Seppälän (1800–1845) almanakasta.

Avaa tästä

[Toukokuu 1834]

1 p Kaunis ilma ia wähä sateli
2 ia 3 selkiä ia yällä Kylmä
4 selkiä ia Etelä tuuli
5 selkiä ia pohia tuuli
6 selkiä ia Kaunis ilma
7 pilwinen ia Etelä tuuli
8 isoo Länsi tuuli
9 oltihin Kyntämäs Raias [Raja-nimisellä joenvarsivainiolla]
10 ia 11 Selkiä
12 pantin Lehmät oloos
samana päi[vänä] Kylwettin Kauraa
13 satoo
14 isoo yä Kylmänen
15 satoo
16 Kylwettijn ohdaa [ohraa] tontis

Sivu Mikko Mikonpoika Seppälän (1831–1905) almanakkamerkinnöistä.

Avaa tästä

1857 Kesä Kuu
1.p. Lämmin ilma ja tuuli mutuvainen. [muuttuvainen = suunnaltaan vaihteleva]
2.p. Itä tuulinen sadet. koko päiväin.
3.p. Itä tuulinen puoli selkiä ilma.
4.p. Länsi tuulinen selkiä ilma.
5.p. edellä puolen päivän sadet tuu: mut. [tuuli muuttuvainen]
6.p. Luoteinen selkiä kaunis ilma.
7.p. Länsinen puoli selkiä kaunis ilma
8.p. Lounnainen selkiä kaunis ilma.
9.p. Etelä tuulinen sadet.
10.p. Lounnainen skuro sadet.
11.p. Lounnainen koko päiväinen sadet.
12.p. Eteläinen skuro sadet.
13.p. koko päiväinen sadet ja tulet mutuv:
14.p. Pohja Tuulinen selkiä ilma.
15.p. Selkiä kaunis ilma tuulet muttu:

_________________________________________________

10. päivä oli mynstringi ruatu
Sota väen ylitse flämingin
mäellä.
[10. päivä oli ruotusotaväen katselmus]
15. päivä oli vesi nijn korki-
alla kuin jäiden menon
aikana ettei warsin
tiän päälle tullut.

[- -]

[Seuraavasta tekstistä ei ole saatavilla digikuvaa.]

1858 Tammi Kuu

Juhla oli jloinen jlmat olit Kaunihit ja kuu oli Täydellänsä päivät olit enimmästi selkiät että olit walkoiset sekä päivät että yöt alku juhla Tosin oli luminen ei juhla päivinä lunta satanut waan attu päivinä se jo maahan tuli joka unna wuonna jällen kladi oli nijn että oltihin unnavuonna Luistaan kirkos jlma oli selkiä ja kaunis kuu se paistoi Täydellänsä. ja tämä luistin sää kesti aina yli juhlan että oltihin sunnuntaina ja Loppiaisna myöskin Luistain kirkos. erinomaista ei ole kuulunut waan Tämä oli merkillistä Juhlan pidon Lopetettua Rupesit ihmiset järkehensä saidastamahan yskä Tautia ettei monta Runtelemata jäänyt.

Nykysuomeksi mukailtuna:

1858 Tammikuu

Juhla oli iloinen, ilmat olivat kauniit ja kuu oli täysi. Päivät olivat enimmäkseen selkeitä, että sekä päivät että yöt olivat valoisat. Alkujuhla tosin oli luminen. Juhlapäivinä ei satanut lunta vaan se tuli maahan jo aattopäivinä. Uutena vuonna oli jälleen kirkasta, niin että päästiin luistaen [tai: luistellen] kirkkoon. Ilma oli selkeä ja kaunis, kuu paistoi täytenä. Ja tämä luistava keli kesti aina yli juhlan, niin että oltiin sunnuntaina ja loppiaisenakin luistaen [tai: luistellen] kirkossa. Erityistä ei ole kuulunut, mutta tämä oli merkillistä: juhlan pidon loputtua rupesivat ihmiset järjestään sairastamaan yskätautia, niin ettei monikaan runtelematta jäänyt.

Seppälän perheen almanakkavyö sijaitsee Tikanojan taidekodissa Vaasassa.