1.
Pohdi, miten ja miksi sanomalehdet vaikuttivat suomalaisten kansallisen identiteetin muodostumiseen 1800-luvulla.
2.

Vertaile omalla nimellä ja nimimerkillä kirjoittamista.

a) Mitä etuja ja haittoja niissä on?
b) Arvioi, mitä eroa on julkisesti omalla nimellä kirjoittamisella 1800-luvulla ja nykyään.
c) Miten internetin keskustelupalstojen keskustelut muuttuisivat, jos kaikki kirjoittaisivat omilla nimillään? Perustele.
3.

1800-luvulla etenkin nuoria varoiteltiin ”lukuhimosta”, jonka ajateltiin olevan haitallista ruumiilliselle ja henkiselle terveydelle.

a) Pohdi, miksi lukemista kohtaan tunnettiin epäluuloa.
b) Millaisia haittoja arvelet varoittelijoiden tarkoittaneen? Oliko heillä syytä huoleen?
c) Mieti jokin vastaava esimerkki nykyajasta.
4.

Lue teksti Maria Loviisa Kukkosesta ja hänen kirjoittamansa lehtikirjoitus.

a) Mikä on kotivarkaus?
b) Miksi erityisesti talojen emännät ja tyttäret syyllistyivät kotivarkauksiin?
c) Pohdi, mikä voisi olla kotivarkauksia vastaava ilmiö nykyään.
5. Maria Loviisa Kukkonen kuului niihin harvalukuisiin kansannaisiin, joiden kirjoituksia julkaistiin sanomalehdissä jo 1860-luvulla.

Sittemmin naisten mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on laajentunut ja naisia on edennyt merkittäviin virkoihin ja asemiin. Päättele ja arvaa, milloin nainen on valittu ensimmäistä kertaa Suomessa seuraaviin tehtäviin yhdistämällä oikea tehtävä ja nimi oikeaan vuosilukuun.

Nainen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispaksi – Irja Askola

Nainen pääministeriksi – Anneli Jäätteenmäki 

Nainen ministeriksi – Miina Sillanpää

Nainen professoriksi – Alma Söderhjelm 

Nainen tasavallan presidentiksi – Tarja Halonen  

Nainen eduskunnan puhemieheksi – Riitta Uosukainen 

1994
2000
1927
2003
1926
2010
6.

Opettele käyttämään Historiallista sanomalehtikirjastoa.

a) Etsi Historiallisesta sanomalehtikirjastosta 1800-luvulla ilmestyneitä sanomalehtiä. Miten sanomalehtien ulkoasu poikkeaa nykylehdistä?
b) Etsi Historiallisesta sanomalehtikirjastosta jokin muu kuin aineistossa esitelty lukijakirje 1800-luvulta. Kirjoita esittely, josta käy ilmi tekstin kirjoittaja (tai nimimerkki), lehti ja sen ilmestymispäivämäärä sekä kirjoituksen keskeinen sisältö.
7.

Pohdi, millä tavoin sanomalehdet ja erityisesti niissä olevat lukijakirjeet muuttivat 1800-luvun yhteiskuntaa.

Huomioi myös, mitä Tapani Kärkönen aiheesta kirjoittaa.

8.

Tapani Kärkönen viittaa 7.4.1865 ilmestyneessä sanomalehtikirjoituksessaan sensuuriin ja painolakiin. Lue Kärkösen kirjoitus ja etsi lisätietoa internetistä.

a) Selvitä, millaista sensuuria Suomessa toteutettiin Venäjän vallan aikana.
b) Millä perusteilla Kärkönen arvostelee painolakia?
c) Saako Suomessa nykyään julkaista mitä tahansa? Perustele vastauksesi.
9.

Etsi käsiisi sanomalehti.

a) Kuinka monta lukijan kirjoitusta lehti sisältää?
b) Mitä aiheita lukijoiden kirjoitukset käsittelevät?
c) Miten kirjoittajat esittelevät itsensä? Mitä tietoja he kertovat itsestään?
d) Päättele aineistojen perusteella, miten 1800-luvun sanomalehtien lukijakirjeet poikkeavat nykyisistä lukijoiden kirjoituksista.
10.

Kirjoita sanomalehden yleisönosastokirjoitus tärkeänä pitämästäsi aiheesta.