Kaisa Juhantyttären virsivihkon ensimmäinen virsi.

Tutustu kansankirjoittajaan:

Tee tehtäviä:

Avaa tästä

1.
2. mos=15:20.
Niin mahdan minä myös
Kuin miriam samas työs
mun sydämmeni halaa
ett kiittä Herra alat
Ja Halle Luia Laula
waik mailma mitä pauha –

2
1. peta 3:1.2.3 [1. Pietarin kirje 3:1–3]
Mikä waimoin kaunistus
rauha ja rakkaus
niin nöyrydesä elää
ja totudesa täälä
ain Halle L. Laula. w. m. m. p –

3
1. Samu. 18:7.
Waimot ne Laulelit
Kiitosta pauhelit
Dawidin woiton tähden
jonga sai Herran kädest
saan Halle Luia Laula. w. m –

Avaa tästä

4
Duoma. 11:34:36.
Tytär täs hypyllä. Isänsä Tervehtä
Kandeleil wastan otta
Herralle jtsens lupaa
saan Halle Luia Laula. w.m.m.p –

5
Jeremi. 9:17.
Niin kelpa itkuttkin
wiel waikka waimoingin
jotka Herrald käskyn sawat
ett pitä rukoiltaman
Ja. Halle L. Laula, waik m. m. –

6
Johan. 20:13.
Christuxen haudalla
waimot warhain amulla
olit Luoians etsimäsä
Lunastaians kysymäsä
saan. Halle Luia. Laula. w.m.m.p –

7
Johan. 4:10 = = =
JEsus puhui waimolle
tullesans kaiwolle
elämän weden wirrast
sil kuin pyytä synnist irral
saan. Halle L. L. w.mailma.m.p –

Avaa tästä

8
Judi [Juditin kirja] 13:22.
waimon kaut woitotkin
iost kansat iloitsit
Kuin Herrald oli täyttd
muil esimerkix näytet
saan Halle. L. Lala. waik .m.m.p

9
1. Samu 25:23.
abigaili toimellans
esit sodan taidolla
Kuningan wihan lakat
kuin kunniiax hänel tapaht
Saan. Halle luja Laula. waik. m p.

10
sala.sa [Sananlaskut] 31:10.
salamon sanele
waimoia wertaile
heit kulda kaunimaxi
twara jalomaxi
saan halleluia Laula waik. m.m.p.

11
syrak. [Sirakin kirja] 26:1.
Niin myöksin syrakki
nist waimois puheli
iotka Herran pelwos tälä
miehellens suosiiox elä
saan Halle Luia Laula. w.m.m.p

Avaa tästä

12
psaltari [psalmit] 116:16.
Dawitdi puheli. itsiiäns wertaili
sit palka pikkan poiax
iong pälle nöyrys noiais
saan Halle Luia Lala. w.m.m.p.

13
markus 14:3.
Simonin huonesa
waimo rikko klasinsa
jost woide kallis wuota
tätä mailma pani pahax
saan H.L.L. waik. m. mitä pauha

14
mathe [Matteuksen evankeliumi] 19:4.
Jumal kuin waimongin
niin kallist Lunasti
heil sielun kallin andan
waik mailma wiha kanda
saan. Halle L. Laula waik. m.m.p.

15
Esterin 8:1.
Jumall niin sowitti Esterin
Esterin Drotningix
ylpeille kukistuxeks
nöyrille pelastuxes
saan Halle Luia laula. w.m.m.p.

Avaa tästä

16
Ruthin 1:16.
Naimi ja Ruti täs
olit keskens ystäwät
ei toinen toisest erin
waan tohdei toden peri
saan Halle L.L. waik. m. mitä.p

17.
Johan. 11:5===
mariia martata. Jesus
Jesus myös rakasta
heill kuolet tervexi teki
iong näki kaiki wäki
saan halle Luia Laula w. mail. m.p

18.
ap:T. [Apostolien teot] 16:13.
waimot ynä miestens kans
rukouxis ollesans
Herra sydämmet awaa
kiittämän Herra sala
ja halle L.L. w mailma mitä pauha

19
1. samu. 1:10.
Hanna myös rukoili
sit Herran tempelis
hän tuli nuhdeltux
sai kuitengi wakutuxen
 ja Halle Luia L. waik. m. p

Avaa tästä

20
Lukkan 1:28.
Mariia uskoi myös
täs Herran jhme työn
nöyrydel wastan otta
Engelin sannan kohta
saan Halle Luia Laula waik. m. mitä. p.

21
Luk 1:43.
Sakarian Emändä Neitsytä
Neitsttä terwehtäis
Jumalan äitix omist
Johannes sen myös todist
saan Halle. L. Laula waik mailma. m.p

22
1. mos. 18:9 = = =
Saralle tuli sit
Jumal jtse wieraxi
perillinen luwattihin
hän naurain jhmetteli
saan Halle. L.L.w. mailma. mitä pauha

23
Johan 8:6.
Jesus kuin rikoxet
unhohta waimoen
sille synnit andexi andan
kuin kiriotan on sandan
saan Halle. L. L waik. mailma. m. pau.

Avaa tästä

24.
Lukkan 13:11 = = =
Jesus wiel sabattin
paransi waimongin
iost pää mies händä soimais
mut Jesuxen oli voimas
san H. Luia Laula wai m. mitä. pau:

25
Tobian 3:15.
Saara se huusi myös
tuskasans Herran työn
hänen rukouxens kultin
Engeli awux tuli
saan halle L. Lala waik. m. mitä pauha

26
1. Kunin. 17:1. [po. 17:9]
Brofeta Elia
sai käskyn Herralta
ett mennä lesken tyjö
eik katso sitä ylön
saan halle L Laula wai mailma m. p

27.
Duoma. 4:14.
Deboran kautta taas
on Herra jlmotan
siseran Langemuxen
ia kansan pelastuxen
saan Halle L Luia waik. malma. mitä p.

Avaa tästä

28.
Duom. 4:21.
waimot ei tottunet
sotiman oppinet
waan wasaralla hakka
Herran pilkiian tappa
san halle luia Laula waik mail: m.p

29.
Duom. 9:51.–53.
kuin Hätä suri on
pämiehet muris on
niin waimo silloin autta
sangarin kuoliiax paiska
saan Halle L. Lala. waik m. mitä pau

30.
psalt 106:2.
kuka woi tutkistel
nit kaikki luietel
Jumalan tekoi suri
joit hän on täyttän iuri
saan Halle L. Laula waik m.m. pau

31.
22 111 0
sis tahdon minäkin
kuuin waimot pyhätkin
händ hilian ja myös warhain
kittä kuinga taidan parhain
ja halle Luia Laula waik. m.m.p.

Avaa tästä

Tämän olen minä sitäw warten
kirioitanut että usiammat miehistä
owat maininet että työläs on waimoin
tulla autuaxi.
ja ios minä sen otollisexi tehnyt olen.
niin minä sen mielelläni tahtoisin,
mutta jos se halpa on. niin olen minä
kuitengin tehnyt niin palio kuin
minä woinut olen. 2. macka. 15:39.

Herra on heikoisa wäkewä.
ja Herran työt owat ihmeliset.
niin minä siis weisan kiitosta sinun
nimelles ijankaikakisesti maxaxenii
minun lupaustani  päiwä päiwältä

psaltari 60:9.  

Kaisa Juhantyttären virsivihko sijaitsee Kotikielen Seuran arkistossa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmissa Helsingissä.