Kynällä kyntäjät -oppimisaineisto

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Käsikirjoitus: Kaisa Kauranen ja Kati Mikkola (tekstilajien ja kansankirjoittajien esittelyt sekä käsikirjoitusten puhtaaksikirjoitukset on laatinut Kaisa Kauranen, oppimistehtävistä on vastannut Kati Mikkola).
Työryhmä: Ulla Heiskanen (SKS), Kaisa Kauranen, Sirkka-Liisa Mettomäki (SKS), Kati Mikkola ja Laura Tikkanen (SKS).
Tekninen toteutus: Kehätieto Oy.
Kuvat: Lähde on mainittu kuvien yhteydessä.
Ulkopuolinen rahoitus: Koneen säätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.
Julkaistu 2018
URL: https://kynallakyntajat.finlit.fi

Kiitämme peruskoulun ja lukion opettajia Heikki Isotaloa, Tuija Lehtistä, Saara Mäkelää, Inari Rantaa ja Vesa Soikkelia, jotka ovat kommentoineet tekstejä ja tehtäviä käsikirjoitusvaiheessa. Suuret kiitokset kuuluvat myös rahoittajille sekä tutkijoille, joiden työhön Kynällä kyntäjät -verkkosivusto perustuu.

Viittaaminen

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty. Esimerkki: Kynällä kyntäjät -oppimisaineisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2018. (viitattu 28.2.2018). Saatavissa: https://kynallakyntajat.finlit.fi.

Seuraava sivu