Heikki Pukin muistivihko vuosilta 1664–1684 on vanhin tiedossa oleva suomenkielisen kansanihmisen kirjoittama teksti. Puhtaaksikirjoitukset esimerkkiteksteistä on mukailtu myös nykysuomeksi.

Tutustu kansankirjoittajaan:

Tee tehtäviä:

Avaa tästä

wona 1672
Niin oti pertu hakoi multa
1 h+vois+n ia se h+voin+n
maxoi 16 talaria

wona 1679
Oli Laihian mi+s m+itän cäräiäs
caipai S+n v+nhe+n hinta jonga
Sota väci v+i ia tuomitin
1 äyri taloilta ia Lauta mih+
canoi paicanansa cucin
ia minä n+ vastanotin
Simuna ercin poica 15 äyriä
tomas cl+m+tin poica 11 äyriä
Simuna Jacoin poica 11 äyriä
anti matin poica 8 äyriä
elias Simunanpoica 10 äyriä
anti Jacoin poica 12 äyriä
martti matin poica 12 äyriä
Sipoi yriänän poica 14
Jacoi martin poica 10
lasi mic+lin poica 6
h+ici yriänän poica 10 äyriä.

Nykysuomeksi mukailtuna:

Vuonna 1672
Niin otti Perttu Hako multa
hevosen ja se hevonen
maksoi 16 taalaria.

Vuonna 1679
Oli Laihian mies meidän käräjillä.
Kaipasi sen veneen hintaa
jonka sotaväki vei, ja tuomittiin
1 äyri talolta ja lautamiehet
kantoivat kukin paikkansa
ja minä vastaanotin:
Simuna Erkinpoika 15 äyriä
Tomas Klemetinpoika 11 äyriä
Simuna Jaakonpoika 11 äyriä
Antti Matinpoika 8 äyriä
Elias Simunanpoika 10 äyriä
Antti Jaakonpoika 12 äyriä
Martti Matinpoika 12 äyriä
Sipoi Yrjänänpoika 14 äyriä
Jaakko Martinpoika 10 äyriä
Lassi Mikkelinpoika 6 äyriä
Heikki Yrjänänpoika 10 äyriä.

Avaa tästä

[Liittynee edellisen sivun alussa olevaan, vuotta 1672 käsittelevään tekstiin:]

ia sitä [hevosta] vastan ol+n minä sanu 3 talaria raha
ia 7 cymentä l+vyä tuhia
ia 2 lamphan naca
ia n+ maxoi 3 marca
ia 2 Criniä olcia ia Crini maxoi
toin+n 5 marca ia toin+n
maxoi 1 talarin

wona 1673
nin minä sain 1 tynyrin oria
Suma 3 talaria ia 23 äyriä
ia n+ raha minä anoin Marti
Laurin poian vaimol+n
ia s+ oli ensimäin+n
sunun taci jälcin pyhä
mi+st+n päivän

Nykysuomeksi mukailtuna:

Ja sitä [hevosta] vastaan olen minä saanut 3 taalaria rahaa
ja 70 levyä tuohia
ja 2 lampaan nahkaa
ja ne maksoivat 3 markkaa,
ja 2 krinniä olkia ja krinni maksoi
toinen 5 markkaa ja toinen
maksoi 1 taalarin.

Vuonna 1673
Niin minä sain 1 tynnyrin ohria.
Summa 3 taalaria ja 23 äyriä,
ja ne rahat minä annoin Martti
Laurinpojan vaimolle,
ja se oli ensimmäinen
sunnuntai jälkeen pyhä-
miesten päivän.

Avaa tästä

wona 1677
nin minä pan+n muistoxi
cuinka monta ciria minä on
postin panu jälcin Simunan
vaimon cuol+man
1 ensimäis+n cirioti h+ici nil+ks+n poica Siloin cuin calu ylhä catotin
nin tois+n cirioti tuori matin poica
nin colmanen tas cirioti h+ici nil+ks+n poica
n+liän+n cirioti marcus mason
vit+n+n cirioti paim+n+n Jacon poica ia wona 1678
nin cut+n+n cirioti h+ici nil+ks+n poica Siloin cuin minä jacokirian lähtätin ia posti raha minä anoin puol+n caht+xata marca ia s+ oli toisna päivänä
jälcin joululopun ia paprista minä anoin 8 äyriä
ia s+its+mn+n cirioiti tuori matin poica
ia 8 cirioti heici nil+ks+n poica
ia s+ oli mic+lin päivänä

Nykysuomeksi mukailtuna:

Vuonna 1677
Niin minä panen muistiin kuinka monta kirjettä minä olen
postiin pannut Simunan vaimon kuoleman jälkeen.
Ensimmäisen kirjoitti Heikki Niileksenpoika silloin kun tavarat tarkastettiin / tehtiin perukirjoitus [”kalut ylhä kattothin”],
toisen kirjoitti Tuori Matinpoika,
kolmannen taas kirjoitti Heikki Niileksenpoika,
neljännen kirjoitti Markus Mason,
viidennen kirjoitti paimen Jaakon poika, ja vuonna 1678
kuudennen kirjoitti Heikki Niileksenpoika silloin kun minä jakokirjan lähetin, ja postirahaa minä annoin puolen kahdeksatta markkaa ja se oli toisena päivänä joulun jälkeen. Ja paperista minä annoin 8 äyriä,
ja seitsemännen kirjoitti Tuori Matinpoika
ja kahdeksannen kirjoitti Heikki Niileksenpoika ja se oli Mikkelinpäivänä.

Heikki Pukin muistivihko sijaitsee Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmissa Helsingissä. Muistivihko on digitoituna ja puhtaaksikirjoitettuna Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen verkkosivuilla. Niiden lukeminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä.

Edellinen sivu