Maaseutukirjeet

Maaseutukirjeitä alettiin julkaista suomalaisissa sanomalehdissä 1850-luvulla. Ne olivat lukijakirjeitä, joita kirjoittivat eri säätyihin kuuluneet henkilöt, myös niin sanottu ”tavallinen kansa”. Maaseutukirjeiden kirjoittajat kertoivat oman paikkakuntansa kuulumisia ja osallistuivat keskusteluun ajankohtaisista aiheista. Monet maaseutukirjeiden kirjoittajat avustivat lehtiä kirjoituksillaan säännöllisesti.