Suomalaisuusliike

Suomalaisuusliikkeellä eli fennomanialla tarkoitetaan poliittista toimintaa, jonka tavoitteena oli suomen kielen aseman parantaminen ja suomalaisen kansakunnan muodostaminen.