Raittiusliike

Suomessa perustettiin 1853 Raittiuskirjasten toimikunta, joka julkaisi seuraajansa Kohtuuden ystävät -raittiusseuran kanssa suurina painoksina alkoholivalistusta sisältäviä kirjasia. Vuonna 1884 syntyi Raittiuden Ystävät -yhdistys. Se levisi paikallisyhdistysten avulla suureen osaan maata.  Raittiuden ystävät ei tavoitellut alkoholin kohtuukäyttöä, vaan edellytti jäseniltään ehdotonta raittiutta. Raittiusliike oli ensimmäinen järjestäytynyt kansanliike Suomessa. Se oli myös työväestön merkittävin joukkojärjestö ennen varsinaisen työväenliikkeen nousua. Raittiusliike on ollut poliittisesti merkittävässä asemassa Suomen lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.