Lehdistösensuuri

Lehdistösensuuri on valtion viranomaisten lehdistöön kohdistamaa tarkastusta, jonka läpäisy on edellytys julkaisun levitykselle. Suomen suuriruhtinaskunnassa ennakkosensuuri koski kaikkia painotuotteita, mutta sensuurin tiukkuus vaihteli eri vuosikymmeninä.