Raittiusseura

Raittiusseurat olivat raittiusliikkeen paikallisia yhdistyksiä. Lukuisten paikallisyhdistysten kattojärjestö oli Raittiuden Ystävät -yhdistys.