Kehitysoppi

Kehitysoppi eli evoluutioteoria. Englantilainen biologi Charles Darwin kehitti 1800-luvun puolivälin tienoilla evoluutioteorian, jonka mukaan kasvit ja eläimet ovat kehittyneet yksinkertaisemmista muodoista niin sanotun luonnonvalinnan kautta. Teoria kyseenalaisti Raamatun luomiskertomuksen ja aikaansai edelleen jatkuvan kiistan ja julkisen keskustelun.