Kommunisti

Vuonna 1918 käydyn kansalaissodan jälkeen hävinnyt ”punaisten” osapuoli jakautui kahtia: maltillisiin sosialidemokraatteihin ja kommunisteihin, jotka kannattivat sosialismiin siirtymistä vallankumouksen kautta.