Suomettarelainen

Suomettarelainen eli Suomalainen puolue oli yksi Suomen pääpuolueista autonomian aikana. Suomalainen puolue oli Kansallisen Kokoomuksen edeltäjä.