Suomen Naisyhdistys

Suomen Naisyhdistys perustettiin Helsingissä 1884. Se oli ensimmäinen naisasiaa ajava aatteellinen järjestö Suomessa. Yhdistys vaati naisille samoja poliittisia, sosiaalisia ja koulutuksellisia oikeuksia kuin miehillä oli.