Talollinen

Talollinen on omistamaansa maata viljelevä ja siitä pääasiallisen toimeentulonsa saava maanviljelijä.