Kansanihminen

Kansanihmisillä tarkoitetaan ruumiillisella työllä itseään elättäneitä henkilöitä, jotka eivät kuuluneet säätyläisiin.