Häätökäsky

Maanomistajalla oli laajat oikeudet irtisanoa maillaan asuvia vuokraviljelijöitä eli häätää heidät asuinsijoiltaan. Epäkohdat maanvuokraajien oloissa olivat yksi kansalaissodan 1918 syntyyn vaikuttaneista tekijöistä.