Inkerinmaa

Inkerinmaa on laajahko alue Suomenlahden pohjukassa. Alue kuuluu nykyään Venäjälle, mutta vuodesta 1617 lähtien 1700-luvun alkuun se kuului Ruotsiin.