Kirjallistuminen

Kirjallistumisella tarkoitetaan yhteiskunnan tai yhteisön nojautuvan toiminnoissaan yhä suuremmassa määrin kirjoitettuun ja painettuun sanaan. Kirjallistuminen edellyttää luku- ja kirjoitustaitoisten osuuden kasvamista väestössä.