Säätyläinen

Säätyläisillä tarkoitetaan ylempiin säätyihin – aatelistoon, papistoon ja porvaristoon – kuuluneita henkilöitä. Säätyläisiä yhdistäviä tekijöitä olivat ruumiillisen työn tekemättömyys, varallisuus, säätytietoisuus, omat tavat ja traditiot. Säätyläisten ulkopuolelle jäi talonpoikainen kansa eli rahvas.