Körttiläinen herätysliike eli herännäisyys

Herännäisyys eli körttiläisyys on yksi neljästä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 1700–1800-luvuilta alkaen vaikuttaneesta herätysliikkeestä.