Yksikamarinen eduskunta

Eduskuntauudistuksessa 1906 vanhakantaiset nelisäätyiset valtiopäivät korvattiin niin sanotulla yksikamarisella kansanedustuslaitoksella. Kaikki täysi-ikäiset kansalaiset – miehet ja naiset – saivat yhtäläisen äänioikeuden. Heillä oli myös oikeus asettua ehdokkaiksi vaaleissa. Suomen eduskuntauudistus oli aikanaan edistyksellinen, jopa radikaali.