Kalevala

Kalevala on Suomen kansalliseepos. Kansalliseepoksella tarkoitetaan teosta, jolla on erityistä merkitystä tietylle kansakunnalle ja jonka katsotaan ilmentävän kuvaamansa kansakunnan luonnetta ja historiaa. Elias Lönnrotin kokoaman Kalevalan ensimmäinen painos ilmestyi 1835 ja laajempi Kalevala vuonna 1849.