Kuudennusmies

Kuudennusmies oli seurakunnan luottamushenkilö. Tehtävään valittiin usein vakavarainen ja vaikutusvaltainen talollinen. Kuudennusmiehen tehtävät olivat monipuoliset. Hänelle kuului esimerkiksi papille kuuluvien saatavien periminen seurakuntalaisilta, kirkollisten rakennustehtävien organisoiminen sekä kyläläisten kirkossakäynnin ja hyvien tapojen valvominen. Kuudennusmiehellä oli myös maalliseen hallintoon liittyviä tehtäviä kuten ulosottojen toimeenpano.