Talonpoikaissääty

Talonpoikaissäätyyn kuuluivat Suomessa maanomistajat, jotka olivat yleensä talollisia eli omistamaansa maata viljeleviä maanviljelijöitä. Talonpoikaissäätyyn kuului kuitenkin myös muita maanomistajia, kuten teollisuudenharjoittajia, yrittäjiä ja kauppiaita. Talonpoikaissääty oli Suomessa ja Ruotsissa yksi neljästä valtiopäiväsäädystä aateliston, papiston ja porvariston lisäksi.