Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on 1831 perustettu tieteellinen seura. SKS:n keskeiset toiminnot ovat alusta lähtien liittyneet kansanperinteeseen, suomen kieleen ja kirjallisuuteen sekä kirjojen julkaisemiseen. Seuran perustivat sivistyneistöön kuuluneet henkilöt, mutta jäseniksi ryhdyttiin jo varhaisessa vaiheessa kutsumaan myös tavalla tai toisella ansioituneita rahvaanihmisiä.