Senaatti

Keisarillinen Suomen senaatti oli vuosina 1809–1918 toiminut Suomen suuriruhtinaskunnan korkein siviilihallintoelin ja tuomioistuin. Se jakautui kahteen osastoon, talousosastoon ja oikeusosastoon, jotka vastasivat nykyistä valtioneuvostoa (hallitusta) ja korkeinta oikeutta.