Evankelinen herätysliike

Evankelinen herätysliike on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankelisen liikkeen perustaja oli pappi Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893). Hän irtautui heränneistä eli körttiläisestä herätysliikkeestä ja alkoi julistaa ”iloista evankeliumia”: ihminen voi olla varma pelastuksestaan jo nyt, sillä Jumala on pelastanut ihmisen Jeesuksen lunastuskuoleman ja kasteen kautta.