Kansanvalistus

Kansanvalistus oli merkittävä aate 1800-luvulla. Sen aatepohja oli 1700-luvun valistuksessa ja 1800-luvun kansallisuusaatteessa. Tietoa ja valistusta haluttiin levittää kansan keskuuteen, jotta kansakunta vahvistuisi ja sen jäsenet tulisivat tietoisiksi itsestään ja mahdollisuuksistaan.