Jaala

Jaala on kaksi- tai kolmimastoinen purjealus. Ne olivat yleisiä tavaraliikenteessä Suomen rannikolla 1900-luvun alkupuoliskolle asti. Niitä rakennettiin muun muassa Itä-Uudellamaalla.