Piika

Piiat olivat apulaisia maataloissa tai kartanoissa. Heitä oli runsaasti myös kaupunkien säätyläiskodeissa. Piiat työskentelivät keittiössä ja muissa kodinhoidollisissa tehtävissä, mutta maaseudulla myös raskaissa navetta- ja peltotöissä.