Balkan

Balkaniksi sanotaan Euroopan kaakkoiskulmassa olevaa niemimaata, jolla sijaitsee useita valtioita, esimerkiksi Kreikka ja Bulgaria. Balkan kuului vuosisatojen ajan suurelta osin Turkkiin. Alue on ollut poliittisesti epävakaata ja siellä on käyty useita sotia.